Voor een betere toekomst

Van bulck gaat in zee met go forest

Vandaag zijn we er trots op dat we een deel van onze winst kunnen doneren om de acties van Go Forest te steunen. Door voor onze wijnen te kiezen, draagt u bij aan de bescherming van onze planeet en haar biodiversiteit en aan het afremmen van de opwarming van de aarde door de aanplanting van bomen. Wij verbinden ons ertoe de aanplant van minimaal 15 bomen per maand in agrobosbouw met Go Forest te financieren om de plaatselijke bevolking te steunen.

Ons project

Waarom herbebossing?

Go Forest voert overal ter wereld herbebossingsprojecten uit. Zaden worden verzameld in een nabijgelegen bos om de diversiteit van inheemse bomen op de plantplaatsen te maximaliseren. Voor herbebossing wordt het bos gewoon gekopieerd. Door te kiezen voor agrobosbouw kiezen wij ervoor de plaatselijke bevolking en hun levensonderhoud te ondersteunen door een extra bron van inkomsten te creëren.

Door bomen en gewassen te combineren zorgt agroforestry voor een beter bodemgebruik, een grotere biologische diversiteit en het creëren van een microklimaat dat de opbrengst verhoogt.

Een deel van de geplante bomen kan dus worden hergebruikt in de plaatselijke economie zonder houtkap, door voedsel, veevoeder of zelfs mulch voor gewassen te leveren.

Deze bomen worden geplant door kleinschalige boeren en inheemse gemeenschappen voor een maximaal sociaal effect. Om onze steun aan Go Forest te beginnen, hebben we ervoor gekozen om in Congo te handelen, waar agroforestry een sterke sociale impact heeft via 580 lokale werknemers.

Van aankoop tot bos

De reis van een zaadje

De schoonheid van de natuur

De Congolese landen
rijkdom

Het Congobekken omvat zes landen: Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, de Republiek Congo, Equatoriaal-Guinea en Gabon. Het is een van de grootste stukken ononderbroken tropisch woud, en is het tweede grootste regenwoud op aarde, na het Amazonegebied. Er zijn ongeveer 10.000 soorten tropische planten, waarvan 30% endemisch is voor deze regio.

De Democratische Republiek Congo is een van de 17 landen in de wereld die als “megadivers” zijn aangemerkt. Deze landen worden beschouwd als de rijkste ter wereld wat biologische diversiteit betreft. De meeste planten- en diersoorten op aarde zijn er vertegenwoordigd, met een hoog percentage endemische soorten.

De plaatselijke bevolking helpen

De doelstellingen van ons project in Congo

Wij hebben ervoor gekozen om samen met Go Forest in Congo op te treden omdat dit project de lokale bevolking op een globale manier steunt en een sterke impact heeft. Het planten van bomen in Congo draagt bij tot veel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, die dicht bij het hart van Van Bulck liggen, zoals het aanpakken van armoede en honger, het waarborgen van gezondheid en onderwijs voor iedereen en het toewerken naar verantwoorde consumptie en productie.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn een universele taal die ons de weg wijst naar een betere en duurzame toekomst voor iedereen. Zij gaan in op de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, aantasting van het milieu, vrede en rechtvaardigheid. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en om niemand achter te laten is het belangrijk om ze allemaal te bereiken!